Výmena rozvádzača:

príprava a zakončenie, demontáž, úprava elektroinštalácie, montáž, príprava na odbornú skúšobnú jazdu, príprava na dorozumievacie zariadenie, funkčná skúška rozvádzača

Položka číslo Rozvádzač - výmena Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.1.1. Náhrada VRN za mikroprocesor, jednorýchlostný 2 023,00 € 898,00 € 2 921,00 € 584,20 € 3 505,20 €
1.1.2. Náhrada SP40 za mikroprocesor, dvojrýchlostný 2 212,00 € 898,00 € 3 110,00 € 622,00 € 3 732,00 €
1.1.3. Príplatok za novú skriňu 320,00 € 56,00 € 376,00 € 75,20 € 451,20 €
1.1.4. Rozvádzač jednorýchlostný do 4 kW 2 248,00 € 936,00 € 3 184,00 € 636,80 € 3 820,80 €
1.1.5. Rozvádzač dvojrýchlostný do 6 kW 2 439,00 € 936,00 € 3 375,00 € 675,00 € 4 050,00 €
1.1.6. Rozvádzač C 100
1 357,00 € 756,00 € 2 113,00 € 422,60 € 2 535,60 €

Položka číslo Rozvádzač - s frekvenčným. meničom Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.2.1. Rozvádzač mikroprocesoru do 4 kW 4 537,00 € 1 402,00 € 5 939,00 € 1 187,80 € 7 126,80 €
1.2.2. Rozvádzač mikroprocesoru do 5,5 kW 5 220,00 € 1 441,00 € 6 661,00 € 1 332,20 €  7 993,20 €
1.2.3. Rozvádzač mikroprocesoru do 7,5 kW 5 545,00 € 1 519,00 € 7 064,00 € 1 412,80 € 8 476,80 €
1.2.4. Rozvádzač mikroprocesoru nad 7.5 kW  7 003,00 € 1 612,00 € 8 615,00 €  1 723,00 €  10 338,00 €

Položka číslo Rozvádzač - príplatky Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.3.1. Snímače s magnetmi pre VRN/9st.,4 sním. a 90 magnetov. 228,00 € 199,00 € 427,00 €  85,40 €  512,40 €
1.3.2. Snímače s magnetmi pre VRN/13st.,4 sním. a 70 magnetov. 241,00 € 235,00 € 476,00 € 95,20 €  571,20 €
1.3.3. Blokovanie súbežných volieb 195,00 € 84,00 € 279,00 € 55,80 € 334,80 €
1.3.4. Snímače s magnetmi pre krajné stanice
193,00 € 97,00 € 290,00 €  58,00 € 348,00 €
1.3.5. Dorozumievanie do zdvihu 30 m
585,00 € 324,00 € 909,00 € 181,80 €  1 090,80 €
1.3.6. Dorozumievanie nad zdvih 30 m
855,00 € 432,00 € 1 287,00 €  257,40 €  1 544,40 €
1.3.7. Dorozumievacie zariadenia oprava
405,00 € 270,00 € 675,00 € 135,00 € 810,00 €
1.3.8. Programovanie DZ, kartu dodá zákazník
0,00 € 64,00 € 64,00 € 12,80 € 76,80 €

Položka číslo Rozvádzač - opravy Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.4.1. Výmena chrániča 10-16A (napäťový a prúdový) 114,00 € 82,00 € 196,00 €  39,20 €  235,20 €
1.4.2. Výmena chrániča 20-25A (napäťový a prúdový) 138,00 € 82,00 € 220,00 €  44,00 €  264,00 €
1.4.3. Relé RP700 34,00 € 43,00 € 77,00 €  15,40 €  92,40 €
1.4.4. Stýkač C25 vrátane pomocných kontaktov 151,00 € 81,00 € 232,00 €  46,40 €  278,40 €
1.4.5. Stýkač C50 vrátane pomocných kontaktov 187,00 € 100,00 € 287,00 €  57,40 € 344,40 €
1.4.6. Riadiaca karta VZJ - výmena 318,00 € 120,00 € 438,00 €  87,60 €  525,60 €
1.4.7. Dielenská oprava poschodovej vložky 70,00 € 199,00 € 269,00 € 53,80 € 322,80 €
1.4.8. Dielenská oprava riadiacej vložky 40,00 € 199,00 € 239,00 €  47,80 €  286,80 €
1.4.9. Výmena poschodovej vložky 1 203,00 € 199,00 € 1 402,00 €  280,40 €  1 682,40 €
1.4.10. Výmena riadiacej vložky 1 050,00 € 199,00 € 1 249,00 € 249,80 €  1 498,80 €
1.4.11. Oprava izolačného stavu elektroinštalácie 40,00 € 267,00 € 307,00 € 61,40 €  368,40 €
1.4.12. Oprava časovania - výmena kondenzátora 16,00 € 43,00 € 59,00 €  11,80 €  70,80 €
1.4.13. Doplnenie silenblokov 15,00 € 43,00 € 58,00 €  11,60 €  69,60 €
1.4.14. Výmena tepelnej ochrany 151,00 € 81,00 € 232,00 €  46,40 €  278,40 €
1.4.15. Oprava istenia výťahu
9,00 € 16,00 € 25,00 €   5,00 €   30,00 €
1.4.16. Výmena napájacieho transformátora
252,00 € 84,00 € 336,00 €   67,20 €   403,20 €
1.4.17. Výmena záložného zdroja
25,00 € 33,00 € 58,00 €   11,60 €   69,60 €
1.4.18. Výmena frekvenčného meniča
2 124,00 € 324,00 € 2 448,00 €   489,60 €   2 937,60 €
1.4.19. Výmena usmerňovača, odstránenie skratu 33,00 € 166,00 € 199,00 €   39,80 €  238,80 €
1.4.20. Výmena záložného zdroja - dojazd
277,00 € 72,00 € 349,00 €   69,80 €   418,80 €
1.4.21. Výmena E 341
99,00 € 72,00 € 171,00 €   34,20 €  205,20 €

Položka číslo Šachtové privolávače Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.5.0. Výmena TPA s displejom
108,00 € 42,00 € 150,00 €  30,00 €  180,00 €
1.5.1. Výmena TPA 11 51,00 € 42,00 € 93,00 € 18,60 €  111,60 €
1.5.2. Výmena TPA 12 57,00 € 42,00 € 99,00 € 19,80 €  118,80 €

Položka číslo Šachtové privolávače Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.5.3. Výmena TPA bez displeja 5 staníc 279,00 € 207,00 € 486,00 € 97,20 €  583,20 €
1.5.4. Výmena TPA bez displeja 6 staníc 334,00 € 249,00 € 583,00 €  116,60 €  699,60 €
1.5.5. Výmena TPA bez displeja 7 staníc 390,00 € 289,00 € 679,00 €  135,80 €  814,80 €
1.5.6. Výmena TPA bez displeja 8 staníc 445,00 € 331,00 € 776,00 € 155,20 €  931,20 €
1.5.7. Výmena TPA bez displeja 9 staníc 501,00 € 372,00 € 873,00 € 174,60 € 1 047,60 €
1.5.8. Výmena TPA bez displeja 10 staníc 558,00 € 414,00 € 972,00 € 194,40 €  1 166,40 €
1.5.9. Výmena TPA bez displeja 11 staníc 613,00 € 454,00 € 1 067,00 €  213,40 € 1 280,40 €
1.5.10. Výmena TPA bez displeja 12 staníc 669,00 € 496,00 € 1 165,00 €  233,00 €  1 398,00 €
1.5.11. Výmena TPA bez displeja 13 staníc 726,00 € 538,00 € 1 264,00 € 252,80 €  1 516,80 €
1.5.12. Výmena TPA bez displeja 14 staníc 780,00 € 576,00 € 1 356,00 € 271,20 € 1 627,20 €
1.5.13. Výmena TPA bez displeja 15 staníc 837,00 € 621,00 € 1458,00 € 291,60 € 1 749,60 €

Položka číslo Šachtové privolávače Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.5.14 Výmena TPA s displejom 5 staníc 540,00 € 207,00 € 747,00 € 149,40 €  896,40 €
1.5.15 Výmena TPA s displejom 6 staníc 648,00 € 249,00 € 897,00 €  179,40 € 1 076,40 €
1.5.16. Výmena TPA s displejom 7 staníc 756,00 €  289,00 €  1 045,00 €  209,00 €  1 254,00 €
1.5.17. Výmena TPA s displejom 8 staníc 864,00 € 331,00 € 1 195,00 €  239,00 €  1 434,00 €
1.5.18. Výmena TPA s displejom 9 staníc  972,00 €  372,00 €  1 344,00 €  268,80 €  1 612,80 €
1.5.19. Výmena TPA s displejom 10 staníc 1 080,00 € 414,00 € 1 494,00 € 298,80 € 1 792,80 €
1.5.20. Výmena TPA s displejom 11 staníc 1 188,00 € 456,00 € 1 644,00 €  328,80 €  1 972,80 €
1.5.21. Výmena TPA s displejom 12 staníc 1 296,00 € 496,00 € 1 792,00 €  358,40 €  2 150,40 €
1.5.22. Výmena TPA s displejom 13 staníc 1 404,00 € 538,00 € 1 942,00 €  388,40 €  2 330,40 €
1.5.23. Výmena TPA s displejom 14 staníc 1 512,00 € 579,00 € 2 091,00 €  418,20 €  2 509,20 €
1.5.24. Výmena TPA s displejom 15 staníc 1 620,00 € 621,00 € 2 241,00 € 448,20 € 2 689,20 €
1.5.25. Výmena TPA s displejom
108,00 € 42,00 € 150,00 €  30,00 €  180,00 €

Výmena kabínového ovládača:

príprava a zakončenie, zameranie pre výrobu, demontáž, úprava elektroinštalácie a zadného krytu,montáž, funkčná skúška výťahu

Položka číslo Kabínové ovládače Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.6.1. Nerez antivandal do 5 staníc 631,00 € 198,00 € 829,00 €  165,80 €  994,80 €
1.6.2. Nerez antivandal do 6 staníc 657,00 € 237,00 € 894,00 €  178,80 €  1 072,80 €
1.6.3. Nerez antivandal do 7 staníc 681,00 € 277,00 € 958,00 €  191,60 €  1 149,60 €
1.6.4. Nerez antivandal do 8 staníc 705,00 € 315,00 € 1 020,00 €  204,00 €  1 224,00 €
1.6.5. Nerez antivandal do 9 staníc 729,00 € 355,00 € 1 084,00 €  216,80 €  1 300,80 €
1.6.6. Nerez antivandal do 10 staníc 753,00 € 393,00 € 1 146,00 €  229,20 € 1 375,20 €
1.6.7. Nerez antivandal do 11 staníc 777,00 € 432,00 € 1 209,00 € 241,80 € 1 450,80 €
1.6.8. Nerez antivandal do 12 staníc 799,00 € 471,00 € 1 270,00 € 254,00 € 1 524,00 €
1.6.9. Nerez antivandal do 13 staníc 825,00 € 510,00 € 1 335,00 €  267,00 €  1 602,00 €
1.6.10. Nerez antivandal do 14 staníc 847,00 € 549,00 € 1 396,00 € 279,20 € 1 675,20 €
1.6.11. Nerez antivandal do 15 staníc 871,00 € 589,00 € 1 460,00 €  292,00 €  1 752,00 €

Položka číslo Kabínové ovládače - príplatky Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.7.1. Zadný kryt 49,00 € 43,00 € 92,00 € 18,40 €  110,40 €
1.7.2. Signalizácia preťaženia 31,00 € 43,00 € 74,00 €  14,80 €  88,80 €
1.7.3. Núdzové osvetlenie v kabínovom ovládači 43,00 € 43,00 € 86,00 €  17,20 €  103,20 €
1.7.4. Polohová signalizácia PS1 (25mm) 115,00 € 84,00 € 199,00 €  39,80 €  238,80 €
1.7.5. Polohová signalizácia PS1-maticová 157,00 € 84,00 € 241,00 €  48,20 €  289,20 €
1.7.6. Gong dojazdu kabíny do stanice 70,00 € 43,00 € 113,00 € 22,60 € 135,60 €
1.7.7. Výmena TPA na kľúčik 70,00 € 43,00 € 113,00 € 22,60 € 135,60 €
1.7.8. Dorozumievacie zariadenie N2 bez karty 540,00 € 84,00 € 624,00 €  124,80 €  748,80 €
1.7.9. Multifunkčný farebný displej v kabíne 360,00 € 84,00 € 444,00 €  88,80 €  532,80 €
1.7.10. Privolávač DEK
144,00 € 72,00 € 216,00 €   43,20 €   259,20 €

Výmena závesných káblov:

príprava a zakončenie, zameranie dĺžky, nastrihanie káblov v sklade, demontáž, označenie elektroinštalácie, montáž, funkčná skúška výťahu

Položka číslo Závesné káble kabíny - pásové Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.8.1. Výmena káblov 5.st./2 ks (12x1) 142,00 € 664,00 € 806,00 €  161,20 €  967,20 €
1.8.2. Výmena káblov 6.st./2 ks (12x1)  160,00 € 724,00 € 884,00 € 176,80 € 1 060,80 €
1.8.3. Výmena káblov 7.st./2 ks (12x1) 178,00 € 781,00 € 959,00 € 191,80 €  1 150,80 €
1.8.4. Výmena káblov 8.st./3 ks (12x1) 268,00 € 840,00 € 1 108,00 € 221,60 €  1 329,60 €
1.8.5. Výmena káblov 9.st./3 ks (12x1) 303,00 € 898,00 € 1 201,00 €  240,20 €  1 441,20 €
1.8.6. Výmena káblov 10.st./3 ks (12x1) 339,00 € 955,00 € 1 294,00 € 258,80 €  1 552,80 €
1.8.7. Výmena káblov 11.st./3 ks (12x1) 375,00 € 1 014,00 € 1 389,00 € 277,80 €  1 666,80 €
1.8.8. Výmena káblov 12.st./3 ks (12x1) 411,00 € 1 074,00 € 1 485,00 €  297,00 €  1 782,00 €
1.8.9. Výmena káblov 13.st./4 ks (12x1) 549,00 € 1 131,00 € 1 680,00 €  336,00 €  2 016,00 €
1.8.10. Výmena káblov 14.st./4 ks (12x1) 591,00 € 1 191,00 € 1 782,00 €  356,40 € 2 138,40 €
1.8.11. Výmena káblov 15.st./4 ks (12x1) 643,00 € 1 249,00 € 1 892,00 €  378,40 €  2 270,40 €
1.8.12. Doplnenie závesného kábla (6x1) 198,00 € 396,00 € 594,00 € 118,80 € 712,80 €

Výmena OM 48 a cievky OM:

príprava a zakončenie, demontáž, prispôsobenie elektroinštalácie, montáž, funkčná skúška elektroinštalácie

Položka číslo Odkláňacie magnety a cievky Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.9.1. Výmena odkláňacieho magnetu OM 48 450,00 € 238,00 € 688,00 € 137,60 €  825,60 €
1.9.2. Výmena odkláňacej krivky k OM 48 126,00 € 82,00 € 208,00 € 41,60 €  249,60 €
1.9.3. Výmena odkláňacej krivky s magnetom OM 48/10 160,00 € 142,00 € 302,00 €  60,40 €  362,40 €
1.9.4. Výmena magnetu krivky OM 48/10 154,00 € 121,00 € 275,00 €  55,00 €  330,00 €
1.9.5. Výmena cievky magnetu OM 48 214,00 € 142,00 € 356,00 € 71,20,00 € 427,20 €
1.9.6. Výmena cievky magnetu LM-6 (48V) 136,00 € 82,00 € 218,00 €  43,60 €  261,60 €
1.9.7. Výmena cievky magnetu LM-12 (48V) 267,00 € 82,00 € 349,00 € 69,80 €  418,80 €
1.9.8. Výmena cievky magnetu LM-24 (48V) 214,00 € 82,00 € 296,00 € 59,20 €  355,20 €
1.9.9. Zariadenie na zabránenie krádeže cievky 103,00 € 82,00 € 185,00 €  37,00 €  222,00 €
1.9.10. Výmena tlmiča OM 48/10 V
42,00 € 54,00 € 96,00 €   19,20 €   115,20 €

Položka číslo Elektrosúčiastky - výmeny Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
1.10.0. Výmena elementu v TPA Vsetín 22,00 € 54,00 € 76,00 €  15,20 €   91,20 €
1.10.1. Výmena elementu v TPA 11, čierny 18,00 € 43,00 € 61,00 €  12,20 €  73,20 €
1.10.2. Výmena objímky signalizačnej žiarovky  3,00 € 43,00 €  46,00 € 9,20 €  55,20 €
1.10.3. Výmena snímača VMS 1 57,00 € 63,00 € 120,00 €  24,00 €  144,00 €
1.10.4. Výmena snímača STEM + očko + lišta 33,00 € 102,00 € 135,00 €  27,00 €  162,00 €
1.10.5. Výmena optickej závory REER s odrazkou 396,00 € 160,00 € 556,00 €  111,20 €  667,20 €
1.10.6. Výmena šachtového prepínača 105,00 € 82,00 € 187,00 €  37,40 €  224,40 €
1.10.7. Výmena spínača SV-1 a SV-3 49,00 € 63,00 € 112,00 € 22,40 € 134,40 €
1.10.8. Výmena spínača SV-4  49,00 € 63,00 € 112,00 €  22,40 €  134,40 €
1.10.9. Výmena spojovacieho mostíku k SV-4 9,00 € 43,00 € 52,00 €  10,40 € 62,40 €
1.10.10. Dodanie páky hlavného vypínača 9,00 € 18,00 € 27,00 € 5,40 €  32,40 €
1.10.11. Oprava signalizácia ALARM 34,00 € 43,00 € 77,00 €  15,40 €  92,40 €
1.10.12. Doplnenie elektroinštalačnej krabice 22,00 € 69,00 € 91,00 € 18,20 €  109,20 €
1.10.13. Výmena a nastavenie koncového vypínača 427,00 € 288,00 € 715,00 €  143,00 €  858,00 €
1.10.14. Doplnenie krytu elektroinštalačnej svorkovnice 22,00 € 15,00 € 37,00 € 7,40 € 44,40 €
1.10.15. Doplnenie tlačidla STOP do šachty 103,00 € 82,00 € 185,00 €  37,00 €  222,00 €
1.10.16. Oprava osvetlenia šachty 27,00 € 43,00 € 70,00 € 14,00 €  84,00 €
1.10.17. Doplnenie svietidla do šachty 33,00 € 63,00 € 96,00 € 19,20 €  115,20 €
1.10.18. Zapojiť stredovú krabicu 10,00 € 160,00 € 170,00 €  34,00 €  204,00 €
1.10.19. Výmena hlavného vypínača 225,00 € 117,00 € 342,00 €  68,40 €  410,40 €
1.10.20. Montáž skrinky revíznej jazdy 234,00 € 117,00 € 351,00 € 70,20 €  421,20 €
1.10.21. Montáž chladenia výťahového stroja 177,00 € 82,00 € 259,00 € 51,80 € 310,80 €
1.10.22. Doplnenie spínača váženia kabíny 159,00 € 82,00 € 241,00 €  48,20 €  289,20 €
1.10.232. DM. Zriadenie KV 0,00 € 82,00 € 82,00 €  16,40 €  98,40 €

baryt, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info