Najčastejším nedostatkom, s ktorým sa stretávame prakticky pri každej kontrole výťahových šácht, je hromadenie odpadu na jej dne. K bežnému znečisteniu prachom sa tak pridáva množstvo ohorkov z cigariet, vreckoviek, papierikov, zvyškov jedál či plastových obalov. Výnimkou nie sú ani malé kamienky, ktoré sa do šachty dostávajú z obuvi, prípadne ktoré do šachty hádžu malé deti. V takomto prostredí nielen že hrozí riziko požiaru, ale darí sa aj hlodavcom. Často na problém obyvatelia prídu vo chvíli, keď sa zo šachty šíri neznesiteľný zápach uhynutého zvieraťa.

Periodicita čistenia šachty je určená predovšetkým bezpečnostnými smernicami a takisto zmluvou medzi správcom a firmou, ktorá zabezpečuje výťahový servis. Základné kontroly výťahových šácht vykonávame každé tri mesiace v rámci zákonom stanovených odborných prehliadok.Takisto sa kontrola znečistených šácht môže vykonávať aj v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadke celého objektu. Je dôležité, aby technické a technologické zariadenia bytových domov boli prevádzkované a udržiavané tak, aby boli zabezpečené z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Zdroj: Archív firmy Baryt – odpad vo výťahovej šachte

Keďže prístup do šachty je prísne limitovaný na osoby s potrebným oprávnením na vstup, nemôžete do šachty vstupovať ani otvárať šachtové dvere z pozície obyvateľa bytového domu, aby ste skontrolovali, alebo dokonca vyčistili dno šachty. Možnosť kontroly máte prostredníctvom domového dôverníka, ktorý oprávneného technika pri kontrole môže sprevádzať a o stave odpadu v šachte sa sám presvedčiť. Následne sa obyvatelia domu môžu informovať z protokolu o vykonanej kontrole, ktorú vám na požiadanie sprístupní správca. Ten tiež po obdržaní protokolu o odbornej prehliadke výťahu, v ktorom sa konštatuje znečistená šachta od domáceho odpadu, automaticky objednáva u servisnej firmy jej vyčistenie.

Nahromadený odpad vo výťahovej šachte predstavuje vyššie riziko požiaru než napríklad možnosť elektrického skratu. Keď zmiešate prach, papier, olejové materiály súvisiace s prevádzkou výťahu a do šachty hodíte nedokonale zahasený ohorok cigarety, môžu byť následky veľmi nebezpečné, ak nie priamo katastrofické. Je preto nutné si uvedomiť v tomto ohľade osobnú zodpovednosť a do výťahovej šachty nehádzať odpad ani cigarety. Dobré je v tomto duchu viesť aj malé deti, ktoré riziká sami nedokážu domyslieť.

baryt, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info